Historik
  Karta
  Styrelse
  Stadgar
  Garageföreskrifter
  Brandskydd
  Gästlägenheten
  Bildgalleri
  Felanmälan
  Tips & info
 

Ordinarie ledamöter från april 2015

Ingegerd Wiking, ordförande

046 13 18 42, 0709 28 26 38

 

Göran Nilsson, v.ordförande

046 70 98 91, 0766 44 08 16

 

Norma Andersson, sekreterare                   

046 12 75 49

 

CG Olsson                          

046 13 33 62, 0705 14 15 50

 

Lennart Malmbjer                   

0705 16 75 25

 

Suppleant

Barbro Wallentin


Valberedning

Göran Hansson

Ingrid Perlhagen

Eva Tuninger


Revisorer

KPMG AB

Kerstin Wahlfrid