Historik
  Karta
  Styrelse
  Stadgar
  Garageföreskrifter
  Brandskydd
  Gästlägenheten
  Bildgalleri
  Felanmälan
  Tips & info
 

 

 

Historik

 

Glasmästare Arne Paulsson köpte hösten 2001 Lennartssons Trävaruaffär AB. I köpet ingick bl a fastigheterna Lund Leksaken 1-3 vilka senare efter fastighetsreglering fick beteckningen Lund Leksaken 2. Samma höst bildades bostadsrättsföreningen Diamanten som 2002 köpte fastigheten av Lennartssons Trävaruaffär AB.

 

Brf Diamanten gav nybildade Fastighets AB Leksaken i uppdrag att för föreningens räkning uppföra ett bostadshus på tomten.

 

Befintliga byggnader revs och arkitekterna Sten Samuelsson, Robert Larsson och Lars Olderius gjorde ritningarna till det hus med 72 lägenheter som stod klart för inflyttning med början i september 2004.

 

Byggentreprenör med samordningsansvar var NCC i Lund.